Garantijas

LR likumdošanā noteiktajā termiņā garantijas gadījums iestājas, ja ir ievēroti šeit norādītie nosacījumi un, ja bojājumi radušies ražošanas procesa, konstrukcijas defektu vai pielietoto izejmateriālu kvalitātes dēļ, un par tiem garantijas termiņa laikā ir informēts SIA AVEST.

Garantija tiek nodrošināta atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajam.

Vispārīgie garantijas noteikumi Garantija attiecas tikai uz to (produkciju) izstrādājumiem, kurus izsniedz SIA AVEST.

Garantijas termiņš ir 1-3 gadi un tas sevī ietver likumisko garantijas termiņu un tam noslēdzoties apmaksājumu apkalpošanas remontu.

Garantijas saistības tiek anulētas gadījumos:

•  ja pircējs nevar uzrādīt dokumentu, kas apliecina pirkumu no SIA AVEST,

• ja produkts (izstrādājums), kas paredzēts personiskām (sadzīves, ģimenes) vajadzībām, ticis izmantots peļņas gūšanai, ražošanas vajadzībām vai citiem neatbilstošiem mērķiem,

• ja tiek pārkāpta lietošanas instrukcija,

• ja uz izstrādājuma saskatāmas nekvalificēta remonta pēdas,

• ja atklātas izmaiņas izstrādājuma konstrukcijā vai shēmā, kuras atšķiras no ražotāja noteiktajām,

• ja produkta (izstrādājuma) sērijas numurs izmainīts, izdzēsts vai to nav iespējams noteikt.

Garantija netiek attiecināta uz šādiem izstrādājuma bojājumiem:

• bojājumi, kurus izraisījusi svešķermeņu, vielu, šķidrumu, kukaiņu nokļūšana izstrādājuma iekšienē,

• bojājumi, kurus izraisījusi stihija, ugunsgrēks, sadzīves faktori, nejauši ārējie faktori (strauja sprieguma maiņa elektriskajā tīklā, negaiss u.c.), kā arī nelaimes gadījumi,

• bojājumi, kurus izraisījusi barošanas, telekomunikācijas un kabeļu tīklu parametru neatbilstība standartiem un citi līdzīgi ārējie faktori,

• bojājumi, kurus izraisījusi nestandarta un/vai nekvalitatīvu izlietojamo materiālu, rezerves daļu, komplektējošo materiālu, piederumu (aksesuāru), dažādu veidu informācijas nesēju (ieskaitot, bet neaprobežojoties ar audiokasetēm un videokasetēm) lietošana.

Garantija netiek attiecināta uz:

• izlietojamiem materiāliem, piederumu komplektu (aksesuāriem] un barošanas elementiem, kā arī,

• ja nepieciešams mainīt lampas, filtrus, baterijas, akumulatorus, drošinātājus, austiņas un citas izstrādājuma detaļas un piederumus, kuriem ir ierobežots resurss, ja šādu nomaiņu paredz konstrukcija un tā nav saistīta ar izstrādājuma izjaukšanu,

• dažādu informācijas tipu nesējiem paredzētu pievadu tīrīšanu.

Jūs varat izmantot citu speciālistu pakalpojumus, ja viņiem ir atbilstības sertifikāts šādu darbu veikšanai. Persona, kas uzstādījusi izstrādājumu, ir atbildīga par uzstādīšanas pareizību un kvalitāti. Lūdzam Jūs pievērst uzmanību tam, cik svarīgi ir pareizi uzstādīt izstrādājumu gan tā darbības drošumam, gan turpmākai pilnai garantijas apkalpošanai. Izstrādājuma noregulēšana netiek iekļauta garantijas apkalpošanā.

SIA AVEST neuzņemas atbildību par iespējamo kaitējumu, kuru produkts (izstrādājums) tiešā vai netiešā veidā varētu nodarīt cilvēkiem, mājdzīvniekiem, mantai, gadījumā, ja tas noticis izstrādājuma uzstādīšanas, lietošanas instrukcijas un apstākļu neievērošanas gadījumā.

 

Saistību atruna

Interneta veikalā Baltsport.lv apskatāmajām precēm un cenām ir informatīvs raksturs. Baltsport.lv sniegtās informācijas izmantošana nerada juridiskas saistības starp interneta veikala apmeklētājiem un tā veidotājiem. Tā kā preču ražotāji nemitīgi strādā pie to uzlabošanas mēs nevaram garantēt informācijas pilnīgu precizitāti.


Ministru kabineta noteikumi Nr.207
par distances līgumu

LR MK noteikumi par distances līgumu nosaka, ka klientam ir tiesības atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā un atgriezt preci pārdevējam. Taču, tā kā Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12.panta sestā daļa nosaka, ka „patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā”, i-veikals Baltsport.lv patur tiesības atteikt izmantot pircēja atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumos, ja prece netiek atgriezta tās oriģinālajā iepakojumā, preces iepakojums ir būtiski bojāts, ir sabojātas preces plombas, noplēsta aizsargplēve (piemēram, no trenažieru displeja), ir saskatāmas nevērīgas lietošanas pēdas, piem.: skrāpējumi un tamlīdzīgi defekti.

Lai izlabotu pasūtījuma laikā ieviesušās ievadkļūdas, lūdzu, sazinieties ar mums pa telefonu (67270786) vai sūtiet e-pastu:


Close

Esi aktīvs sportā un atpūtā? Iesaki arī draugiem! :)